Služby

Čím sa zaoberáme. Okrem klasickej služby COWORKINGU ponúkame aj ďalšie služby

Prenájom priestorov na doucovanie

Robíte doučovanie detí a nemáte pohodlný priestor na to? Ponúkame Vám útulný atmosféru na vašich hodinách

Treba rezervovať vopred. 

Prenájom priestorov na tréningy na semináre

Robíte tréningy na semináre pre vašich poslucháčov a nemáte pohodlný priestor na to? Ponúkame Vám útulný atmosféru na vašich podujatiach.

Treba rezervovať vopred.